Header Ads

บทเรียนชีวิต กับแรงบันดาลใจ

              
                คุณเคยท้อแท้ สิ้นหวัง ทำอะไรไม่สำเร็จซักทีไหม ตอนนั้นคุณต้องการกำลังใจ ต้องการสิ่งที่เยียวยาจิตใจ จริงๆเราหากำลังใจแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้หลายทาง โดยเฉพาะยุคนี้มีสื่อเทคโนโลยีมากมาย แต่สื่ออีกสิ่งหนึ่งเป็นสื่อพื้นฐานคือ หนังสือ
                หนังสือช่วยให้เราเกิดแรงบันดาลใจได้ เกิดแรงผลักดันที่จะสู้ต่อไป โดยเฉพาะการได้อ่านชีวประวัติบุคคลที่ประสบความสำเร็จ อ่านหลายๆเรื่อง ทำให้เราได้เห็นชีวิต เห็นมุมมอง การต่อสู้ ผู้เขียนเชื่อว่าทุกคนประสบความสำเร็จได้ ขอให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ วิริยะอุตสาหะ อดทน
                 มีบทความที่น่าสนใจของอ. เปลื้อง ณ นคร แม้ว่าเป็นบทความเก่ากว่าสี่สิบกว่าปีแล้ว แต่ยังทันสมัย ที่ยังนำมาใช้ได้ในยุคปัจจุบัน มีคำคมที่ให้ข้อคิดจากบุคคลหรือหนังสือที่ให้เป็นบทเรียนชีวิต

"โลกนี้คือหนังสือเล่มสวยงาม
แต่จะมีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รู้จักอ่านมัน"
กอลโดนี

"จงหาความชื่นชมกับชีวิตของท่านเอง
โดยไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับของผู้อื่น"
กองโดร์เซต์

"คนโง่ได้รับบูชาแต่ในเรือนตน คนมีเงินได็รับบูชาแต่ในหมู่บ้านของตน
พระราชาได้รับบูชาแต่ในประเทศของพระองค์
ส่วนผู้รู้ได้รับบูชาทั่วไป"
กถากุสุมมัญชรี

"คนโง่มักจะแสวงหาคนที่โง่กว่าให้มายกย่องเขา"
Boilau

"ความสามารถจะได้ผลน้อยถ้าขาดโอกาส"
นโปเลียน

"เมื่อคิดจะขึ้นไปให้สูงสุด ต้องเริ่มตั้งแต่ตำ่สุด"
Syrus

"อย่าเพิ่งให้คำแนะนำใคร ถ้ายังไม่ถูกถาม"
สุภาษิตเยอรมัน

20 คือวัยแห่งความพยายาม 30 คือวัยแห่งสติปัญญา
และ 40คือวัยแห่งการพิจารณา"
แฟรงกลิน

"เรามักจะรักคนที่มานิยมชมชอบเรา
แต่ไม่ชอบคนที่เราค้องไปนิยมชมชอบด้วย"
La Rochefoucauld

"เบื้องหลังของคนเก่ง
มักจะมีคนเก่งอีกคนหนึ่งเสมอ"
สุภาษิตจึน

"จะดูข้าให้ดูเวลาใช้การงาน
จะดูวงศ์วานใหเดูเมื่อเวลาตกทุกข์
จะดูมิตรให้ดูเวลาเกิดภัยอันตราย
จะดูเมียให้ดูเวลาไร้ทรัพย์สมบัติ
(อยู่เฉยๆ) ใครก็ไม่เป็นมิตรของใคร ใครก็ไม่เป็นศัตรูของใคร
ต่อเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้ว จึงจะรู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรู"
ราชนิติของจาณักยพราหมณ์

"คนทุกคนมีราคาประจำตัว"
เซอร์โรเบิร์ต แวลโพล

"ชายรักหญิงงาม บูชาหญิงขี้ริ้ว"
นิทานเวตาล-น.ม.ส.

"คนที่จะมีวิชาไม่ได้ คือ เกียจคร้าน
ปัญญาทราม สาละวนหาแต่ความสุข คนมีโรค
คนง่วงเหงา คนตัณหากล้า คนมักมากในกามคุณ"
วยาการศตกะ

"ความนิ่งนั้นดีกว่าความพูด"
นิทานเวตาล

"คนฉลาดย่อมเปลี่ยนความคิดได้
ส่วนคนโง่นั้นจะไม่เปลี่ยนเลย"
ภาษิตสเปน

 ลองหาแรงบันดาลใจจากการอ่าน อ่านหนังสือดีๆวันละเล่ม วันต่อมาสองเล่ม เป็นการสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ สุดท้ายนี้กับคำคมที่ว่า "ไม่มีคำว่าล้มเหลว มีแต่ล้มเลิกต่างหาก"


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.