Header Ads

Architect Quotes รวมคำคมของสถาปนิกระดับโลก

Mies Van der Rohe เจ้าของคำพูด "Less is More"

                       คำคม คำพูดของเหล่าสถาปนิกระดับโลก ลองมาดูสถาปนิกแต่ละคนมีแนวคิด ปรัชญาอย่างไรกันบ้าง

Tadao Ando


When I draw something, the brain and the hands work together.
เมื่อผมวาดอะไรลงไปก็ตาม สมองและมือของผมจะทำงานไปพร้อมๆกัน
Tadao Ando

Tadao Ando ขึ้นชื่อเป็นสถาปนิกที่ทำงานด้วยการ sketch มือมาโดยตลอด Ando ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบงาน เขาคิดว่ามันทำให้การทำงานระหว่างสมองและมือไม่ประสานกัน

        The computer offers another kind of creativity. You cannot ignore the creativity that computer technology can bring. But you need to be able to move between those two different worlds.
        คอมพิวเตอร์เป็นทางเลือกหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ คุณไม่สามารถละเลยในการสร้างสรรค์งานจากคอมพิวเตอร์ได้ แต่คุณต้องแยกให้ออกระหว่างสองโลกนี้ (หมายถึงคอมพิวเตอร์กับตัวคุณเอง)

Rem Koolhaas
Architecture is dangerous mixture of power and importance.
สถาปัตยกรรมเป็นส่วนผสมที่อันตรายของอำนาจที่สำคัญที่สุด
Rem Koolhaas

Peter Zumthor
          Every time I imagine a garden in an architectural setting, it turns into a magical place. I think of gardens I have seen, that I believe I have seen, that I long to see, surrounded by simple walls, columns, arcades or the facades of buildings - sheltered places of great intimacy where I want to stay for a long time.
          ทุกครั้งที่ผมจินตนาการ ผมจะนึกถึงสวนที่จะตั้งงานสถาปัตยกรรม มันเป็นสถานที่ที่วิเศษ ผมคิดถึงสวนที่ผมเคยเห็น ซึ่งผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นว่า รอบๆจะล้อมรอบไปด้วยผนัง เสา มีทางเดินสองข้างทางหรือมีเปลือกของอาคาร มันเป็นสถานที่ที่กำบังที่ให้ความคุ้นเคยสำหรับผมซึ่งผมสามารถอยู่ที่นี่ได้เป็นเวลานาน
Peter Zumthor


          What I try to do is the art of building, and the art of building is the art of construction; it is not only about forms and shapes and images.
         สิ่งที่ผมพยายามทำอยู่คือ การทำงานศิลปะของอาคาร ซึ่งศิลปะของอาคารคือการก่อสร้าง มันไม่ใช่เป็นแค่รูปแบบ รูปทรงและสิ่งที่จินตนาการเท่านั้น
Peter Zumthor


Kazuyo Sejima

There is a generic quality to white that we like.
รูปแบบสามัญที่มีคุณภาพที่สุดคือ สีขาว นั่นแหละคือสิ่งที่เราชอบ
Kazuyo Sejima


Le Corbusier
A house is a machine for living in.
บ้านคือเครื่องจักรสำหรับการพักอาศัย
Le Corbusier

Architecture is the learned game,correct and magnificent, of forms assembled in the light.
สถาปัตยกรรมเป็นเกมการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ที่ต้องมีความถูกต้องและความงดงามในรูปแบบฟอร์มและแสง
Le Corbusier


Zaha Hadid

I really believe in the idea of the future.
ฉันเชื่อมั่นในความคิดเรื่องอนาคต
Zaha Hadid

Architecture is unnecessarily difficult. It's very tough.
สถาปัตยกรรมเป็นเรื่องที่ยากมากโดยไม่ได้ตั้งใจเสมอ ใช่ มันยากมาก
Zaha Hadid

Half of architecture students are women, and you see respected, established female architects all the time.
ครึ่งหนึ่งของนักเรียนสถาปัตย์เป็นผู้หญิง และคุณจะเห็นการยอมรับสถาปนิกหญิงเกิดขึ้นตลอดเวลา
Zaha Hadid

I am sure that as a woman I can do a very good skyscraper.
ฉันมั่นใจว่าผู้หญิงเป็นเพศที่สามารถทำตึกระฟ้าได้ดีมาก
Zaha Hadid

Architecture is how the person places herself in the space. Fashion is about how you place the object on the person.
สถาปัตยกรรมเป็นวิธีการในการนำคนไปอยู่ในพื้นที่ว่างของสถานที่นั้น ส่วนแฟชั่นเป็นเรื่องของวิธีการที่คุณจะวางคนในสถานที่นั้นอย่างไร
Zaha Hadid


Kenzo Tange

Nevertheless, the basic forms, spaces, and appearances must be logical.
อย่างไรก็ตาม รูปแบบฟอร์มพื้นฐาน ที่ว่าง และรูปลักษณ์ภายนอกเกิดขึ้นด้วยหลักตรรกะเสมอ
Kenzo Tange


Greg Lynn

         Without a computer, every point on a structure has to be calculated with reference to everything else. But by using a PC, I can create complex curves that don't have radii or centers.
          ถ้าไม่ใช้คอมพิวเตอร์ จุดทุกจุดบนโครงสร้างจะมีการคำนวณมีการอ้างอิงเสมอ แต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ ผมสามารถสร้างเส้นโค้งที่มีความซับซ้อนได้โดยไม่ต้องทาบจุดรัศมีเลย
Greg Lynn


Toyo Ito
          I would like to use architecture to create bonds between people who live in cities, and even use it to recover the communities that used to exist in every single city.
          ผมต้องการที่จะใช้สถาปัตยกรรมในการสร้างพันธะระหว่างผู้คนที่อยู่ในเมืองและใช้ในการฟื้นฟูชุมชนที่เคยมีอยู่ในแต่ละเมืองให้ดีขึ้น
Toyo Ito


Frank Gehry

        You have freedom, so you have to make choices - and at the point when I make a choice, the building starts to look like a Frank Gehry building. It's a signature.
         คุณจะมีอิสระ ถ้าคุณมีตัวเลือก และเมื่อถึงจุดที่ผมต้องตัดสินใจที่จะเลือก อาคารจะมีรูปร่างเหมือนอาคารของ Frank Gehry มันคือลายเซ็นล่ะ
Frank Gehry

         There are a lot of questions about whether architecture is art. The people who ask that think pretty tract houses are architecture. But that doesn't hold up.
          มีคำถามมากมายเกี่ยวกับว่า "สถาปัตยกรรมคือ ศิลปะ" ก็เหมือนคนที่ถามว่าทางเดินบ้านสวยก็เป็นสถาปัตยกรรมนั่นแหละ 
Frank Gehry

I don't want to do architecture that's dry and dull.
ผมไม่ต้องการทำงานสถาปัตยกรรมที่แห้งแล้งและน่าเบื่อ
Frank Gehry


Steven Holl
I think architecture, to be really intense and fulfilling, doesn't have to be large.
ผมคิดว่าสถาปัตยกรรมจะไม่มีการที่ตอบสนองอย่างรุนแรงได้เลย ถ้ามันไม่ได้มีขนาดใหญ่
Steven Holl


Jean Nouvel

My buildings are more famous than me.
อาคารของผมมีชื่อเสียงมากกว่าตัวผมเอง
Jean Nouvel

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.