Header Ads

Urbanized สารคดีว่าด้วยการออกแบบเมืองในอนาคต


Urbanized โดย Gary Hustwit

                สารคดีที่เกี่ยวกับการออกแบบเมืองและชุมชน กำกับโดย Gary Hustwit (ปี2011) โดยเนื้อหาจะเล่าถึงกระบวนการออกแบบเมืองและชุมชนของสถาปนิกระดับโลก ที่มีการระดมความคิด การนำเสนอรูปแบบในการกำหนดนโยบายของเมืองในอนาคต ซึ่งกว่า 75% ของประชากรทั่วโลกในปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งมันส่งผลกระทบในเรื่องการอยู่อาศัย สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม สารคดีชุดนี้พูดถึงชุมชนในเมืองใหญ่ที่สำคัญๆอย่าง นิวยอร์ก และเห็นว่าการวางผังมีความสำคัญอย่างไร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.hustwit.com/about-urbanized/

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.