Header Ads

My Work : Folding Architecture

Folding Architecture by Baiplu Dejkong


              Folding Architecture เป็นงานเชิงทดลองของผู้เขียน โดยการพับการกระดาษในการค้นหาที่ว่าง (Space) ที่ดูเรียบง่าย เกิดมุมมอง มิติ และความงามในอีกรูปแบบหนึ่ง แม้ว่าความจริงจะดูเหมือนงานศิลปะมากก็ตาม

Folding Architecture by Baiplu DejkongFolding Architecture by Baiplu Dejkong


Folding Architecture by Baiplu Dejkong


Folding Architecture by Baiplu Dejkong

Folding Architecture by Baiplu Dejkong

Folding Architecture by Baiplu Dejkong

Folding Architecture by Baiplu Dejkong

Folding Architecture by Baiplu Dejkong


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.